Skoro jasno
25°
Bratislava
Zuzana
11.8.2022
Po filme Mlčanie sa v nás vyrojí množstvo nezodpovedaných otázok
Zdielať na
Recenzie

Po filme Mlčanie sa v nás vyrojí množstvo nezodpovedaných otázok

Do kín prichádza najnovší film Martina Scorseseho. Film svojou ťažkou témou zasiahne predovšetkým náročnejších divákov.

Nový film Martina Scorseseho - Mlčanie nahliada do polovice 17. storočia v Japonsku, z ktorého sa agresívnym spôsobom vytráca kresťanské náboženstvo. Kresťania sú tu prenasledovaní a nútení svoju vieru starostlivo ukrývať. Japonská vláda je rozhodnutá kresťanstvo v krajine úplne zlikvidovať. Do tohto nehostinného prostredia prichádzajú dvaja portugalskí jezuitskí mnísi, otec Rodriguez a otec Garupe, hľadať svojho učiteľa, otca Fereiru, ktorý sa údajne svojej viery v Japonsku vzdal. Prichádzajú šíriť Božie slovo, čo je za daných okolností absolútne neprípustné. Týchto mladých mníchov preto čaká asi tá najťažšia skúška ich viery.

Scorsese si pre svoju najnovšiu snímku zvolil skutočne náročnú tému, nie veľmi vhodnú pre širšie publikum. Venuje sa otázkam viery a zrady a zmyslu mučeníctva. Hlavní hrdinovia sú vykreslení skutočne realisticky a autenticky, pretože hoci vytrvalo a odhodlane bojujú za svoju vieru a lásku k Bohu, nakoniec podľahnú ľudskej slabosti a vlastnému strachu. Sú nútení čeliť vlastným pochybnostiam o viere, ktoré sú neustále podporované „mlčaním“ Boha. Autor poukazuje i na odvrátenú stránku kresťanskej viery, „neromantizuje“ ju ani nedojíma hlbokou vierou. Dojíma svojou ľudskosťou, zameriava sa na človeka ako bytosť plnú chýb, strachu a vlastnej neistoty, ktorá napriek hlbokej viere v Boha nakoniec zlyháva a zrádza, či už pod tlakom okolia alebo vlastného pokušenia. Stavia do rozporu dve náboženstvá, kresťanstvo a budhizmus, dva svety také odlišné, že vzájomne nedokážu kooperovať. Ide však o tému skutočne nadčasovú a všestranne aplikovateľnú. Autor zbytočne nerozpitváva konfliktné a odlišné pohľady týchto dvoch náboženských kultúr. Hlavnú ideu a odkaz filmu môžeme preto aplikovať i do dnešného rozporuplného sveta, ktorý sa zmieta v rôznorodých náboženských dogmách a odlišných kultúrnych štruktúrach, čo má za následok množstvo celosvetových konfliktov. Diváci sa môžu pripraviť na naturalistické násilné scény, vyslovene kruté a bolestné, ktoré hlboko zasiahnu nejedného citlivého návštevníka kina. Výber hereckého dua sa ukázalo ako správna voľba, Andrew Garfield i Adam Driver v hlavných úlohách podávajú excelentné výkony. Ponurá atmosféra so šetrnými, častokrát filozofickými dialógmi a s minimalistickým hudobným podkladom skvelo korešponduje s ťažkou témou plnou zložitých existencionálnych otázok, ktoré sa nám počas celého filmu vynárajú na povrch. Za negatívny faktor môžno považovať dlhú stopáž, ktorá však poskytuje hĺbavejším divákom množstvo priestoru na zamyslenie. Neočakávajte však dramatické scény plné násilia ani dejové zvraty, film si plynie svojím vlastným pomalším tempom, ktoré však nemusí každému vyhovovať.

Film Mlčanie je skutočne intenzívny film vhodný pre náročnejšieho diváka, ktorý človeka rozhodne nenechá ľahostajným. Nebojí sa ťažkých tém ani otázok a nevtieravo núti človeka hlbšie sa zamyslieť nad úlohou náboženskej viery, ktorá v tomto filme stojí v protiklade súcitu a ľudskej slabosti. A tak ako vo filme po celý čas mlčí Boh, na jeho konci mlčala celá kinosála.